Tedaviler

Psikiyatrik hastalıkların tedavileri aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır:

Madde kulanım bozuklukları ve maddelerin neden olduğu bozukluklar:
Çeşitli maddelerin kullanımlarıyla ilgili kötüye kullanım ya da bağımlılık şeklinde bozukluklar ortaya çıkabilir. Her bir maddenin yapısına ve kullanan kişinin özelliklerine göre ilaç tedavisi ve psikoterapi şeklinde uzun döneme yayılan bir tedavi programı vardır. Bazı maddelerin tedavisi için yoksunluk tablosuna müdahale edilmesi ve çevreden izolasyon adına hastane yatışı gerekli olabilir. Hiçbir bağımlılık tedavisinde kestirme yol yoktur. Sabır gerektiren ve belirli bir disiplin bekleyen bir tedavi süreci vardır.

Bağımlılık yapıcı maddeler gerek fiziksel gerek ruhsal bozukluklara da neden olabilirler. Bu rahatsızlıklar da diğer tıbbi disiplinlerden de yardım alarak tedavi edilmek zorundadır.

Daha fazla bilgi alın.

Duygudurum Bozuklukları:

Duygudurum bozuklukları zamanı geldiğinde ölümcül de olabilen psikiyatrik bozukluklar olmalarında rağmen tedavi alternatifleri bol olan ve çok iyi sonuçlar alınan rahatsızlıklardır. İyi bir teşhis ve sabırlı bir tedaviyle çoğu hasta günlük verimli hayatına dönebilir. İlaç tedavileri ve psikoterapinin yan yana devam ettirildiği tedavilerde çok daha başarılı olunur.

Daha fazla bilgi alın.

Kaygı Bozuklukları:

Kaygı bozuklukları günlük hayatımızı yaşanmaz hale getirebilen rahatsızlıklardır. Genelde iyi bir psikoterapiyle bile başarılı tedavi sonuçları alınabilir. Bilişsel ve davranışçı terapiler, varoluşsal yaklaşımlar tedavide etkindir. Bazı hastalarda ilaç kullanımı tedaviye eklenmek zorunda kalınabilir.

Daha fazla bilgi alın.

Somatoform Bozukluklar:

Belirleyici özellikleri, herhangi bir tıbbi yöntemle nedeni tespit edilemeyen ya da belirsiz bir bedensel rahatsızlığa ait şikayetlerdir. Çok farklı şekillerde ortaya çıkabilirler. Tedavilerinde psikoterapiler öne çıksa da zaman içinde komplike olabilmeleri ve kaygı bozuklukları ve depresif bozukluklarla iç içe hale gelebilmeleriyle ilaç tedavilerinin gerekliliği de doğar.

Daha fazla bilgi alın.

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar:

Psikozun akla gelen ilk özelliği ile insanın gerçeği değerlendirme becerisinde bozulmadır. Yanında duygulanımsal ve davranışsal bozulmalar da gözlenir. Araştırmalar tüm mekanizmaları gün ışığına çıkarmamış olsa da beyin hücreleri ve aralarındaki haberleşmelerin bozulması nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Son yıllarda ilaç tedavilerinde çok ileri düzeyde gelişmeler sağlanmış, hastaneye yatış süreleri belirgin derecede düşmüştür. Hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla ek tedavi girişimlerine ihtiyaç duyulsa da ilaç tedavisi ve bu tedavide düzenlilik kesinlikle gereklidir.

Daha fazla bilgi alın.

Dissosiyatif Bozukluklar:

Herhangi fiziksel bir neden olmaksızın bellek, algılama ve bilincin, kimlik ve davranışın, duygulanımın bütünlüğünün bozulması ile karşımıza çıkan bir rahatsızlıktır. Herhangi başka bir psikiyatrik rahatsızlık ya da fiziksel bir tablo ile de ilişkilendirilemez. Çok hızlı ya da aşamalı ortaya çıkabilir ve kronikleşebilirler.

Tedavilerinin önemli kısmını psikoterapiler oluşturur.

Daha fazla bilgi alın.

Kişilik Bozuklukları:

Kişilerin özellikle kişiler arası ilişkilerde yaşadığı sorunlarla kendini gösteren rahatsızlıklardır. Genellikle tedaviye başvurmazlar ve tedaviye dirençli rahatsızlıklardır. Tedavilerinde psikoterapiler öne çıksa da bazı kişilik bozukluklarında ortaya çıkan ek psikiyatrik tablolar nedeniyle ilaç tedavilerine başvurulabilir.

Madde ve Kullanımı ile İlgili Sorunlar

Duygulanım Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları

Somatoform Bozukluklar

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Dissosiyatif Bozukluklar