Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Psikozun akla gelen ilk özelliği ile insanın gerçeği değerlendirme becerisinde bozulmadır. Yanında duygulanımsal ve davranışsal bozulmalar da gözlenir. Araştırmalar tüm mekanizmaları gün ışığına çıkarmamış olsa da beyin hücreleri ve aralarındaki haberleşmelerin bozulması nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Son yıllarda ilaç tedavilerinde çok ileri düzeyde gelişmeler sağlanmış, hastaneye yatış süreleri belirgin derecede düşmüştür. Hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla ek tedavi girişimlerine ihtiyaç duyulsa da ilaç tedavisi ve bu tedavide düzenlilik kesinlikle gereklidir.