Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Başlıca özelliği ergenlik ya da ergenlik sonrası başlayan ve çeşitli koşullarda ortaya çıkan toplumsal ve meslek ortamlarında başarı için beklenen isteklere olumsuz bir tutum ve direnç davranışıdır.

Bu tür bozukluğu olanlar sosyal durumlarda ya da meslekte uygun performans göstermeyi reddederler fakat bu ret dolaylı ve pasif yolla olur. Sosyal ve mesleki ilişkilerde etkisiz olma gizli bir saldırganlığın ve kızgınlığın ifadesidir. Yükümlülüklerini ve görevlerini unutma, başka bireylerin isteklerini mantıksız ve yakışıksız olduğu gerekçesiyle protesto etme, bir şeyler yapması istendiğinde tartışma çıkarma ya da küskünlük bu kişilerde sık görülür. Başkalarının çabalarını, işlerini paylaşma ihtiyaçlarını başarısız kılarak engellerler. Bu bireyler sürekli değerlenin anlaşılmadığından yakınırlar.

Zorlukları çözmek başa çıkmak yerine başarısızlıklarını başkalarının davranışlarına bağlarlar. Somurtkan, sabırsız, tartışmacı, kuşkucu, şüpheci ve ters olabilirler. Otorite figürleri (örneğin üst düzey yönetici, okulda öğretmen, evde ebeveyn rolü oynayan bir eş) çoğu kez hoşnutsuzluk odağıdır. Olumsuzlukları ve suçu dışsallaştırmak eğilimleriyle küçük bir kışkırtma ile otorite figürlerine karşı düşmanca duygularını ifade ederek eleştirirler. Otorite figürleri tarafından başarılı bulunan iş arkadaşlarına karşı kırgın ve kıskanç olurlar. Çoğu kez şanssızlıktan yakınırlar. Gelecek hakkında sürekli olumsuz görüşleri vardır. Sessizlik, öfke ve küskünlük pasif direnişin önemli bir belirtisidir. İşlerini başkalarının sandığından daha iyi yaptıklarına inanırlar. Bu kişiler benliklerini saldırgan bir içerikle ortaya koymayı kabul etmezler dolayısıyla benliklerinin bu yönünü tümden yadsıyarak, çevrelerine yansıttıkları saldırgan içeriği onlara karşı direnerek boşaltmış olurlar. Bu mekanizma bilinç dışında oluştuğundan pasif-saldırgan kişiler hiç kızgınlık yaşayamadıklarını inanır ve haksız yere kendileriyle uğraşıldığından yakınırlar. Bir yandan otorite figürlerinin ilgisi ve desteğini isterken diğer yandan bağımsızlıklarını kaybetmemek isterler. Sonuçta pasif ve boyun eğici olarak ilişkilerini sürdürürken, bağımsızlıklarının kaybolduğunu hissettiklerinde agresif olabilirler.

Bu kişiler temelde yoğun öfke duygularıyla doludurlar. Ama bu öfkelerini doğrudan ifade etmek yerine dolaylı pasif yolları seçerler. Kendilerini yeterli hissederler ancak eleştiri karşısında incinebilirler. Bağlanma ihtiyacı ve sınırlarının yok olacağı korkusu birliktedir.  Görünüşte otoriteye uyum yapmış gibi davranıp dolaylı yollarla karşıtlığını belli eder, bağımsızlığını korumaya çalışırlar. Rekabetçi ortamlardan kaçınırlar. Tek başına yapılacak işleri tercih ederler. İfade edilemeyen kızgınlık, otorite kurallarına isyan ön plandadır.

Bu bozukluğu olan kişilerin benlik saygıları düşüktür. Tedavi için başvuran hastalarda genelde destekleyici psikoterapi uygundur. Terapist sakin bir şekilde davranış ve davranışının sonuçlarıyla yüzleştirmelidir.

Psikiyatrist Dr. Tulga Şatır

Bilgi almak için tıklayınız.

Online Randevu

Sosyal Medya Hesaplarım
Dr. Tulga Şatır - Facebook HesabıDr. Tulga Şatır - InstagramDr. Tulga Şatır - Youtube