Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Bu bozukluğu olan kişiler mükemmeliyetçi, inatçı, sıcak ve sevecen duygularını ifade edemeyen kişilerdir. Erken yetişkinlikten başlayarak katı, kusursuzluğa yönelik bir davranış biçimi gösterirler. Önemsiz ayrıntılar ve kurallarla uğraşırlar, değişiklikleri kolay kabullenmezler.

Obsesif-kompulsif bozukluk, obsesyon ve kompulsiyonların bulunduğu bir anksiyete bozukluğudur ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluğundan ayırt edilmelidir. Obsesif-kompulsif bozukluğu olan kişilerde obsesif kompulsif kişilik bozukluğu; obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olanlarda da obsesif kompulsif bozukluk olmayabilir.

Aşırı düzen, titizlik, kusursuzluk hevesi, kuralcılık ve bütün bunlarda aşırı tutum sergilenir.  Başkalarının bu kurallara uymasını beklerler, hoşgörüsüzdürler. Aşırı kararsızlık, erteleme eğilimi, olayların olumlu olumsuz yönlerini sürekli tartma ve bu yüzden karar verememe gözlenir. Mükemmeliyetçilik ve ayrıntıcılık nedeniyle işler tamamlanamaz.  Kılı kırk yarma, ince eleyip sık dokuma gibi halk deyimleriyle tanımlanan özellikler. İşlerin kendi kurallarıyla yapılmasında ısrarlı olurlar ve başkalarının doğru yapmayacağı korkusuyla işi başkasına bırakmazlar.

Zaman ve enerjisini sosyal hayatı dışlayarak işe harcarlar. Ahlak ve töreyle ilgili konularda inatçılık ve titizlik gözlenir. Nadiren iltifat eder ve hediye verirler.  Manevi değeri olmamasına karşı kullanılmayan nesneleri atamazlar. Bazen düşünceleri iki seçenek arasında gidip gelir. Kendilerine özgü bir şekilde aşırı vicdanlıdırlar.  Temel çatışmaları, kendilerini yetersiz ve çaresiz olarak algılamalarıdır. Çaresizlikle ilgili bu inançları yüzünden kendilerini korumayacaklar diye paniğe kapılır, işlevlerini yerine getiremez hale gelirler. Kendilerini kendilerinden ve diğerlerinden sorumlu olarak görürler. Kendilerinden ve diğer insanlardan beklentileri çok fazladır. Mükemmeliyetçilikleri bazen işe yarasa da genel bir yaşam sitili haline geldiğinde işlevsel değildir.

Obsesif-kompulsif kişilik, yaşamak için çalışmak yerine çalışmak için yaşar. Onlara göre hayatta katı kurallar vardır ve bu kurallara hiç değiştirilmeden uyulmalıdır. Kurallar, standartlar “mutlaka”lar etrafında dönerler. Kuralları uygularken bir yandan kendi performanslarını diğer yandan da diğer kişilerin performanslarını değerlendirirler. Amaçlarına ulaşmak için kendi davranışları üzerinde maksimum kontrol kurarlar diğerlerini de fazlasıyla yönlendirip cezalandırıcı ve eleştirici olurlar. Kendilerine fazla yüklenirler. Mükemmeliyetçi standartları yüzünden pişmanlıklara, hayal kırıklıklarına, kendilerini ve diğerlerini cezalandırmaya açıktırlar. Standardın altında performans yüzünden kaygı, gerçek ve ciddi başarısızlıklar karşısında da depresyon yaşarlar.

Erkeklerde daha sık görülür. Bu bozukluğu olan kişilerin arkadaşları azdır. Yaşamın daha sonraki dönemlerinde hipokontriyazis gelişebilir. Bu bozukluğun benzeri olan “tip A” kişilik özelliği olan kişilerde myokard enfarktüsü riskinin artmış olduğu düşünülmektedir. Bu kişilerdiğer kişilik bozuklukları bulunan bireylerin aksine, sorunları olduğunu düşünürler.

Bu hastalar esnek olamadıklarından yakınırlar. Bireysel psikoterapi yararlı olabilir. Grup terapisi daha yararlı olabilir. Hastada depresyon varsa sağaltılmalıdır. Gerekirse psikiyatrist kontrolünde ilaç tedavisinden de yararlanabilirler.

Psikiyatrist Dr. Tulga Şatır

Bilgi almak için tıklayınız.

Online Randevu

Sosyal Medya Hesaplarım
Dr. Tulga Şatır - Facebook HesabıDr. Tulga Şatır - InstagramDr. Tulga Şatır - Youtube