Dissosiyatif Bozukluklar

Bu psikiyatrik rahatsızlıklar grubu birçok filme ya da romana konu olmuştur. İlginç ve üzerinden hikayeler uydurmaya yatkın haliyle bu rahatsızlık fazlasıyla saptırılabildiğinden genelde halk arasında abartılı ve yanlış şekilleriyle bilinirler.
Ayrılma, dağılma ya da çözülme anlamlarına gelen dissosiyasyon herhangi bir fiziksel ya da beyin hasarı bulunmaksızın normalde bir bütün halinde çalışan kimlik, bellek, algı ve çevre ile ilgili duyumların bütünlüğünün bozulmasıdır. Dissosiasyon sırasında davranışlar bireyin normal davranış biçiminden ayrılarak bağımsız bir şekilde tek başına işlev görmeye başlar.
Dissosiyasyon çoğunlukla travmaya karşı bir savunma düzeneği olarak ortaya çıkar. Travmadan kaçmayı sağlar ve yaşamın geri kalan bölümünde travmanın yer etmesindeki işleyişi de geciktirir. Beş tipi vardır: Dissosiyatif amnezi. Dissosiyatif kimlik bozukluğu. Dissosiyatif füg. Depresonalizasyon bozukluğu. Başka türlü adlandırılamayan dissosiyatif bozukluk.