Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bu kişiler tek başına yapamadıkları için başkalarının, yaşamlarına karışmalarına izin verirler. Başkaları örneğin eş ya da anne baba, bu kişilerin yaşamlarındaki önemli kararların hepsini (nerede yaşanacağı, ne tür bir işte çalışılacağı gibi) verirler. Kendilerine güveni gerektiren durumlardan kaçınmak için gereksinimlerini bağımlı olduğu kişilerin gereksinimlerine bağlı kılarlar. Aşırı bir güven [...]

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu

Bu bozukluğu olan kişiler utangaç ve çekingendir. Reddedilme ve eleştirme korkuları nedeniyle sosyal ilişkiden kaçınırlar. Eleştirisiz kabul edilecekleri konusunda güçlü garanti verildiğinde arkadaşlık kurarlar. Kendilerini çok eleştiren ve benlik saygıları düşük olan kişilerdir. Yalnız başlarına karar veremeyen girişim yapamayan, eyleme geçemeyen sorumluluk alamayan bu kişiler yetişkin çağın doğal beklentileri [...]

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Bu bozukluğu olan kişiler mükemmeliyetçi, inatçı, sıcak ve sevecen duygularını ifade edemeyen kişilerdir. Erken yetişkinlikten başlayarak katı, kusursuzluğa yönelik bir davranış biçimi gösterirler. Önemsiz ayrıntılar ve kurallarla uğraşırlar, değişiklikleri kolay kabullenmezler. Obsesif-kompulsif bozukluk, obsesyon ve kompulsiyonların bulunduğu bir anksiyete bozukluğudur ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluğundan ayırt edilmelidir. Obsesif-kompulsif bozukluğu olan [...]

Histiryonik Kişilik Bozukluğu

En önemli özelliği hemen her alanda aşırı duygusallık ve aşırı ilgilenilme ihtiyacı içinde olmalarıdır. Ergenlik ve ergenlik sonrası (genç yetişkinlik) ortaya çıkar. Histrionik kişilik bozukluğu olanlar çekici olmaya, dikkat çekmeye çalışan, duygusal tepkileri abartan kişilerdir. Yine de duyguları yüzeyseldir ve çok çabuk değişebilir. Bu kişilerin en tipik özellikleri çekici [...]

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline terimi bu bozukluğun nevroz ve psikoz arasındaki sınırda yer almasından dolayı konulmuştur. Bu bozukluk borderline şizofreni, psödonevrotik şizofreni, ambulatuar şizofreni olarak da adlandırılmaktadır. Bu kişiler belirgin biçimde dengesizdirler ve aşağı yukarı her yaşantılarının iki kutuplu görme eğilimindedirler. Örneğin terapist, bir yandan, yaşayan en iyi terapist gibi görülürken birkaç [...]

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Bu kişilik bozukluğu için ilk olarak psikopat terimi kullanılmıştır, daha sonra bu bozukluğun kökenini psikolojik olmaktan çok toplumsal olduğu varsayımından yola çıkılarak psikopat terimi terk edilmiş yerine sosyopat terimi kullanılır olmuştur. Daha sonra antisosyal kişilik bozukluğu terimine geçildi. Fakat çeşitli çevrelerce tüm terimler hala kullanılmaya devam etmektedir. Çocuklukta ya [...]

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Yakın ilişkilerde birden bire bir rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girme becerisinde azalma görülür. Toplumsal ve kişiler arası ilişkilerde yetersizliklerle bilişsel ve algısal çarpıklıklar ve alışılanın dışında garip davranışlarla görülür.Bu bozukluğun temel özelliği düşünce, davranış ve görünümde gariplikler bulunmasıdır. Bu gariplikler şizofrenik olarak adlandırılabilecek kadar ciddi değildir ve psikotik [...]

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Toplumsal ilişkilerden kopma ve başkalarıyla birlikte olunan ortamlarda duygularını anlatmada kısıtlı kalma olarak tanımlanır. Yakın ilişkiler kurmaktan topluma karışmaktan kaçınan, duygularını belli etmediği için soğuk görünen içe dönük kişilerdir. Sıcak ve sevecen duyguları yoktur ve çoğu duygusal olarak soğuk ve uzaktırlar. Başkalarının övgü, eleştiri ve duygularına ilgisizdir. Çoğu zaman [...]