About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 44 blog entries.

Histiryonik Kişilik Bozukluğu

En önemli özelliği hemen her alanda aşırı duygusallık ve aşırı ilgilenilme ihtiyacı içinde olmalarıdır. Ergenlik ve ergenlik sonrası (genç yetişkinlik) ortaya çıkar. Histrionik kişilik bozukluğu olanlar çekici olmaya, dikkat çekmeye çalışan, duygusal tepkileri abartan kişilerdir. Yine de duyguları yüzeyseldir ve çok çabuk değişebilir. Bu kişilerin en tipik özellikleri çekici [...]

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline terimi bu bozukluğun nevroz ve psikoz arasındaki sınırda yer almasından dolayı konulmuştur. Bu bozukluk borderline şizofreni, psödonevrotik şizofreni, ambulatuar şizofreni olarak da adlandırılmaktadır. Bu kişiler belirgin biçimde dengesizdirler ve aşağı yukarı her yaşantılarının iki kutuplu görme eğilimindedirler. Örneğin terapist, bir yandan, yaşayan en iyi terapist gibi görülürken birkaç [...]

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Bu kişilik bozukluğu için ilk olarak psikopat terimi kullanılmıştır, daha sonra bu bozukluğun kökenini psikolojik olmaktan çok toplumsal olduğu varsayımından yola çıkılarak psikopat terimi terk edilmiş yerine sosyopat terimi kullanılır olmuştur. Daha sonra antisosyal kişilik bozukluğu terimine geçildi. Fakat çeşitli çevrelerce tüm terimler hala kullanılmaya devam etmektedir. Çocuklukta ya [...]

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Yakın ilişkilerde birden bire bir rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girme becerisinde azalma görülür. Toplumsal ve kişiler arası ilişkilerde yetersizliklerle bilişsel ve algısal çarpıklıklar ve alışılanın dışında garip davranışlarla görülür.Bu bozukluğun temel özelliği düşünce, davranış ve görünümde gariplikler bulunmasıdır. Bu gariplikler şizofrenik olarak adlandırılabilecek kadar ciddi değildir ve psikotik [...]

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Toplumsal ilişkilerden kopma ve başkalarıyla birlikte olunan ortamlarda duygularını anlatmada kısıtlı kalma olarak tanımlanır. Yakın ilişkiler kurmaktan topluma karışmaktan kaçınan, duygularını belli etmediği için soğuk görünen içe dönük kişilerdir. Sıcak ve sevecen duyguları yoktur ve çoğu duygusal olarak soğuk ve uzaktırlar. Başkalarının övgü, eleştiri ve duygularına ilgisizdir. Çoğu zaman [...]

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Başlıca özelliği başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli bir kuşkuculuk ve güvensizlik göstermektir. Ergenlik ve ergenlik sonrası (genç yetişkinlik) dönemlerinde başlar ve çeşitli durumlarda ortaya çıkar. Bu kişiler ne psikotik ne de şizofreniktir. Paranoid kişilerin çoğu dikkatli birer gözlemci olup çoğu kez enerjik ve yetenekli kişilerdir. Fakat rutin [...]