About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 44 blog entries.

Depersonalizasyon Bozukluğu

Genelde travmatik olan ya da yoğun strese neden olan önemli kişisel bilgilerin, sıradan bir unutkanlıkla veya organik bir durumla açıklanamayacak bir biçimde hatırlanmamasıdır. Bu belirti dışında hastalar tamamıyla sağlıklı görünürler ve uygun işlevsellik gösterirler. En sık rastlanan dissosiyatif bozukluktur. Kadınlarda daha sık görülür. Genelde stresli ve travmatik olaylara eşlik [...]

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

Genelde travmatik olan ya da yoğun strese neden olan önemli kişisel bilgilerin, sıradan bir unutkanlıkla veya organik bir durumla açıklanamayacak bir biçimde hatırlanmamasıdır. Bu belirti dışında hastalar tamamıyla sağlıklı görünürler ve uygun işlevsellik gösterirler. En sık rastlanan dissosiyatif bozukluktur. Kadınlarda daha sık görülür. Genelde stresli ve travmatik olaylara eşlik [...]

Dissosiyatif Füg

Füg Fransızca kökenli “kaçma” anlamına gelen bir sözcüktür. Başlıca belirti, kişinin geçmişini ve önemli kimlik bilgilerini (örneğin; ad, aile) unutup, evinden ya da alışageldiği ortamdan ayrılmasıdır. Kısmen ya da tamamen yeni bir kimliğe bürünür. Oldukça nadir görülen bir durumdur. En sık savaş sırasında, doğal afetlerden sonra veya yoğun bir [...]

Dissosiyatif Amnezi

Genelde travmatik olan ya da yoğun strese neden olan önemli kişisel bilgilerin, sıradan bir unutkanlıkla veya organik bir durumla açıklanamayacak bir biçimde hatırlanmamasıdır. Bu belirti dışında hastalar tamamıyla sağlıklı görünürler ve uygun işlevsellik gösterirler. En sık rastlanan dissosiyatif bozukluktur. Kadınlarda daha sık görülür. Genelde stresli ve travmatik olaylara eşlik [...]

Kişilik Bozuklukları Hakkında

Kişilik bozuklukları sürekli bir düşünce, duygulanım ve davranış biçimidir. Kişinin içinde yaşadığı toplumda önemli ölçüde sapmalar gösteren bir yaşam şekli oluşturur.  Çocukluk yıllarından itibaren kendini gösterebilir ve ergenlik ya da genç erişkinlik yıllarında belirginleşir zamanla kişilik özelliği ya da bozukluğu düzeyinde kalıcı olur. Kişinin çevresiyle ilişkilerinde zorlanmasına ya da kendi [...]

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bu kişiler tek başına yapamadıkları için başkalarının, yaşamlarına karışmalarına izin verirler. Başkaları örneğin eş ya da anne baba, bu kişilerin yaşamlarındaki önemli kararların hepsini (nerede yaşanacağı, ne tür bir işte çalışılacağı gibi) verirler. Kendilerine güveni gerektiren durumlardan kaçınmak için gereksinimlerini bağımlı olduğu kişilerin gereksinimlerine bağlı kılarlar. Aşırı bir güven [...]

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu

Bu bozukluğu olan kişiler utangaç ve çekingendir. Reddedilme ve eleştirme korkuları nedeniyle sosyal ilişkiden kaçınırlar. Eleştirisiz kabul edilecekleri konusunda güçlü garanti verildiğinde arkadaşlık kurarlar. Kendilerini çok eleştiren ve benlik saygıları düşük olan kişilerdir. Yalnız başlarına karar veremeyen girişim yapamayan, eyleme geçemeyen sorumluluk alamayan bu kişiler yetişkin çağın doğal beklentileri [...]

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Bu bozukluğu olan kişiler mükemmeliyetçi, inatçı, sıcak ve sevecen duygularını ifade edemeyen kişilerdir. Erken yetişkinlikten başlayarak katı, kusursuzluğa yönelik bir davranış biçimi gösterirler. Önemsiz ayrıntılar ve kurallarla uğraşırlar, değişiklikleri kolay kabullenmezler. Obsesif-kompulsif bozukluk, obsesyon ve kompulsiyonların bulunduğu bir anksiyete bozukluğudur ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluğundan ayırt edilmelidir. Obsesif-kompulsif bozukluğu olan [...]